اخبار
1396/11/20 در ساعت 14:55:17

پيام پرفسور كريشنا بونانتايا دبير بورد بين المللي جراحي فك و صورت براي كنگره شانزدهم

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران بهمن ماه سال 1396 - تهران - المپیک

ادامه مطلب
پيام پرفسور كريشنا بونانتايا دبير بورد بين المللي جراحي فك و صورت براي كنگره شانزدهم
1396/11/17 در ساعت 17:59:04

پيام پرفسور جيمز هاپ مولف كتاب رفرنس جراحي فك و صورت پيترسون و رييس اسبق انجمن جراحان امريكا و چيف اديتور

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران بهمن ماه سال 1396 - تهران - المپیک

ادامه مطلب
پيام پرفسور جيمز هاپ مولف كتاب رفرنس جراحي فك و صورت پيترسون و رييس اسبق انجمن جراحان امريكا و چيف اديتور
1396/11/17 در ساعت 17:39:14

پيام پرفسور تيموتي توروي مولف كتاب رفرنس تخصصي جراحي دهان و فك و صورت ( فونسكا)

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران بهمن ماه سال 1396 - تهران - المپیک

ادامه مطلب
پيام پرفسور تيموتي توروي مولف كتاب رفرنس تخصصي جراحي دهان و فك و صورت ( فونسكا)
1396/04/19 در ساعت 20:33:03

پیام پروفسور نویل مولف کتاب رفرنس پاتولوژی دهان و فک و صورت ابران

شانزدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان و فک و صورت ایران بهمن ماه سال 1396 - تهران - المپیک

ادامه مطلب
پیام پروفسور نویل مولف کتاب رفرنس پاتولوژی دهان و فک و صورت ابران